Miesięczne archiwum: Październik 2010

Akty w oleju ;)

Czytaj dalej

Geometria w krajobrazie

Każda z prac ma 185×110 cm i składa się z dwóch warstw. Pierwsza z nich jest zrobiona jak matryca kologra­ficzna, dodatkowo podma­lowana farbą. Na drugą warstwę składa się folia z nadrukiem form geometrycznych.

Park w Powsinie, znowu roślinki;D

Sadyba w obiektywie

Wszystko to co lubię czyli roślinki z bardzo bliska:) a, że to Sadyba trzeba uwierzyć na słowo.

Prace z dyplomu, wrzesień 2010

Zamieszczone prace z cyklu „Znad Pilicy”, zreali­zowałam w pracowni prof. Rafała Strenta. Są to kolografie. Pewnie nie wszyscy znają ta technikę dlatego wyjaśnię pokrótce. Jest to jedną ze współ­czesnych ekspe­ry­men­talnych technik graficznych. Są to odbitki wykonane z kolaży– przykle­jonych do sklejki lub tektury kawałków płótna,piasku ‚suchych liści, skrawków zmiętego papieru, lub innych ciekawych rzeczy. Następnie pracę utwardza się lakierem ochronnym, pokrywa farbą i przepuszcza przez prasę. technika pozwala uzyskać niesa­mowicie ciekawe faktury przez co zwiększa ekspre­syjność całej pracy.


obrazy na zamówienie

Oto kilka moich mniejszych realizacji sprzed kilku lat, nowości będę dodawać na bieżąco.

Czytaj dalej

popołudniami na ostatnim baterii tchnieniu

Nad Pilicą w Warce

Różności

Prace powstały pod koniec piątego roku jako przygo­towanie do aneksu z rysunku, technika mieszana, tusz,pastel sucha, marker częściowo na kalce.

przygotowania do obrony

Na razie tylko kilka ale myślę, że galeria się powiększy jak złapie osoby, które również w tamtym dniu popełniały zdjęcia:)


trochę zwariowanej kaligrafii

rysunki pokazywane na dopusz­czenie do dyplomu, wykonane dzięki wspania­ło­myślności Pana Janka (zainte­re­sowani wiedzą o kogo chodzi), który zaopatrzył mnie w tony kalki:D