malarstwo olejne

Wystawa Anny Jędrzejec w PSP w Rozniszewie


Wernisaż odbył się dziś, o godzinie 12. Na wystawie Ania prezen­towała grafiki, batik oraz malarstwo.Poprowadziła również krótkie warsztaty dla małych uczestników wystawy, którzy z niesa­mowitym zapałem zabrali się do pracy artystycznej. Poniżej zdjęcia z wesołego przed­się­wzięcia ;)

Kim jestem? Anna Jędrzejec, ur. 20.12.1986. Batiku nauczyłam się w 1999, kiedy to w Pałacu Dzieci i Młodzieży w Warszawie pojawiły się zajęcia z batiku prowadzone przez panią Kamilę Guzal. Po kilku latach zostałam asystentką na tych zajęciach. Od samego początku pokochałam tę nietypową technikę artystyczną i uprawiam ją po dziś dzień.

Czytaj dalej

„Kometa”

Czytaj dalej

Wystawy

Na tej stronce będę zamieszczać zdjęcia, filmy i ogólnie wszystko co będzie wiązać się z moją działal­nością publiczną ;-D

Wystawa w Dworku na Długiej — 3.03.11

Tematem moich prac jest najczęściej krajobraz. Nie zawsze dosłowny, często skonfron­towany z ostrą forma geome­tryczną. Natura z całą swoją różno­rod­nością, miękkością wymyka się poza ramy naszego widzenia, ja staram się ją uchwycić droga, wydaje się najprostszą, przez skontra­stowanie jej z czymś nieorga­nicznym, niemalże dla niej obcym. Co prowadzi do różnych zabaw formą, niejed­no­krotnie przecho­dzeniem abstrakcji.

Prace graficzne z cyklu „Znad Pilicy” ‚prezen­towane między innymi na wystawie, przed­stawiają krajobrazy z Warki i okolic. Tworzone zostały w technice kolografi, którą zajmuję się już 3lata. Jest to jedna ze współ­czesnych ekspe­ry­men­talnych technik graficznych. Odbitki wykonane są z kolaży– przykle­jonych do sklejki lub tektury kawałków płótna, piasku ‚suchych liści, skrawków zmiętego papieru. Następnie pracę utwardza się lakierem ochronnym, pokrywa farbą i przepuszcza przez prasę. Technika pozwala uzyskać niesa­mowicie ciekawe faktury przez co zwiększa ekspre­syjność całej pracy.

Miejsca, które odwiedzamy i rzeczy ‚które widzimy codziennie, podlegają nieustającym zmianą. W zależności od pory dnia czy roku patrzymy na nie inaczej. W swoich pracach staram się uchwycić ten moment zmiany. Pokazać piękno kreski, która jak żadne inne medium, potrafi oddać każdą naszą emocje.